מילאו פרטים

  מה ההבדל בין תקופת אחריות לתקופת בדק בית?

  ישנה הבדלה בחוק –חוק המכר (דירות) תשל"ג 1973

  בין תקופת אחריות לתקופת בדק, אם כן מה ההבדל? תקופת בדק – "תקופה,שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה".

  תקופת הבדק משתנה לפי נושאים. יש תקופת בדק שונה לשלד הבניין ,לאיטום,לצבע ,לריצוף ,לאנסטלציה ועוד. כמו כן, תקופת האחריות -"תקופה מוגדרת של 3 שנים שתחילתה -"בתום תקופת הבדק".

  לבדיקות נוספות ושירותי בדק בית – לחצו כאן

  הבדל בין חוק המכרל תקופת בדק:

  אם התגלו ליקויים בדירה בתוך תקופת בדק בית , חייב הקבלן לתקנם או לפצות בגינם, אלא אם הוכיח שמקורם בשל מעשה או מחדל של הקונה בדירה-כלומר חובת ההוכחה על הקבלן. אם התגלו ליקויים בתוך תקופת האחריות, חייב הקבלן לתקנם אם הוכיח הקונה שמקורם הוא במחדלי הקבלן,כלומר חובת ההוכחה היא על הקונה.

  חוק המכר

  סעיף 4 לחוק המכר (דירות), תשל”ג 1973

  (תיקון: תש"ן), קובע כי האחריות לתיקון הפגמים מוטלת על הקבלן במקרים הבאים:

  1. במקרה שהדירה או כל דבר שבה שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבניה.
  2. במקרה שתוך תקופת הבדק התגלתה אי-התאמה בדירה, אלא אם הקבלן הוכיח שאי- התאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה.
  3. במקרה שתוך תקופת האחריות התגלתה בדירה אי-התאמה והקונה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים לקויים.
  4. ליקוי בתפקוד ובעמידות המוצר או המערכת.
  5. במקרה שהתגלתה, אף לאחר תקופת האחריות, אי התאמה יסודית שבגללה אין הדירה מתאימה ליעודה.
  6. במקרה שהקבלן צריך היה לתת לקונה אזהרות בדבר תכונות מיוחדות של הדירה, או הוראות תחזוקה ושימוש, והן לא ניתנו או שאין הן מתאימות.


  מהי תקופת הבדק?

  תקופת הבדק היא תקופה הקבועה בתוספת לחוק המכר (דירות), שתחילתה בעת העמדת הדירה לרשות הקונה. אורך התקופה משתנה בהתאם לסוג הליקוי.

  כך, למשל, תקופת הבדק במקרה של ליקויים בצנרת היא שנתיים. מהיום שבו קיבל הקונה את הדירה ועד חלוף שנתיים, על הקונה ליידע את הקבלן על הליקויים בצנרת, כדי להבטיח שהאחריות לתיקון הליקויים תחול במלואה על הקבלן.


  להלן רשימת תקופות הבדק המופיעה בתוספת לחוק המכר (דירות):

  1. צנרת כולל מערכת הסקה ומרזבים – שנתיים
  2. חדירת רטיבות בגג, בקירות ובמקלט – שלוש שנים
  3. מכונות, מנועים ודודים – שלוש שנים
  4. קילוף חיפויים בחדרי מדרגות – שלוש שנים
  5. שקיעת מרצפות—-– שלוש שנים
  6. שקיעת מרצפות בחניות, במדרכות, בשבילים בשטח הבנין – שלוש שנים
  7. סדקים עוברים בקירות ובתקרות – חמש שנים
  8. קילופים ניכרים בחיפויים חיצוניים – שבע שנים
  9. כל אי-התאמה אחרת, שאינה אי-התאמה יסודית – שנה אחת

  יש לציין כי תקופת הבדק היא זכות המוקנית בחוק והיא מתקיימת גם אם זה לא מצויין במפורש בחוזה המכירה.

   תוספת לחוק מכר דירות ,תיקון מתאריך 06.04.11 יצא תיקון לחוק המכר

  lawaedit-300x261

  למידע נוסף באמצעות הטלפון חייגו: צור קשר חברת דובי מהנדסים

   

  Call Now Button