מילאו פרטים

  חוות דעת בעניין תקינות דירה

  ליקויי בנייה, התאמה לחוקים ולתקנות

  מדוע ובאיזה נסיבות יש לבדוק את תקינות הדירה?

  אנו יודעים, כמובן מאליו, כי תנאי סף לרכישת מכונית – הוא בדיקת הרכב על ידי מומחה – "בדיקה לפני קנייה". חוות דעת המומחה משמשת מורה דרך לקונה הרכב לגבי הקנייה. יש לזכור כי מחיר רכב הינו עשרות אלפי שקלים ואולי מאות אלפים בודדים. מה לגבי דירה ששווייה נמדד במיליונים?

  האם אדם בר דעת אמור לקנות דירה במיליונים ללא בדיקת תקינות? ללא בדיקת ליקויים חוקיים וליקויי בנייה?

  לכל שאלה או הצעת מחיר חייגו:
  צור קשר לחוות דעת בעניין תקינות דירה

  מהות הבדיקה

  מסמכי רכישת הדירה כוללים את המסמכים הבאים:

  1. חוזה המכר
  2. מפרט המכר
  3. תשריטים ותכניות

  המסמכים הנ"ל הינם מסמכי חובה המצורפים לחוזה.

  מסמכים שאינם מצורפים פיסית לחוזה אולם מחייבים את המוכר:
  היתר הבנייה, חוק התכנון והבנייה, המפרט הכללי הבינמשרדי, חוק הגנת הצרכן, חוק המכר – וכמובן כל התקנים הישראליים המתייחסים לבנייה.

  יש לזכור גם, כי החומר הנ"ל מתעדכן כל הזמן – ויש לבדוק את התאמת הדירה על פי התקנות והתקנים התקפים.

  האם אדם שאיננו מהנדס בניין מסוגל טכנית להתמודד עם ביקורת לאיתור ליקויי הבנייה, אם קיימים כאלו, על בסיס כל החומר הטכני שפורט לעיל?

  אין ספק שלצורך ביקורת ליקויי הבנייה הרוכש חייב להיעזר במומחה בדק בית.

  אני, מהנדס דוד דב, מומחה לעניין ומציע את מיטב ניסיוני והכישורים המקצועיים שלי לביקורת טיב הבנייה, המלצות לבדק בית, והמלצות לתיקונים.

  אתן גם המלצות מקצועיות כיצד להתמודד מול המוכר או היזם בהקשר לליקויי הבנייה ואי ההתאמות שנתגלו.

  השימוש בדו"ח ליקויי הבנייה

  דו"ח הליקויים נערך כמובן בכתב, מלווה בצילומים ואסמכתאות לביסוס ההערות לליקויי הבנייה.

  אם הד"ח נערך טרם מסירת הדירה לחזקת הקונה

  הדו"ח יכול לשמש לפרוטוקול המסירה של הדירה. יש לזכור כי ברצון המוכר למסור חזקה בדירה לקונה ולהחתימו כי "הכל בסדר".

  אם הדו"ח נערך לאחר מסירת החזקה בדירה לקונה

  עדיין ניתן לדרוש תיקונים והתאמות שכן קיימת תקופת בדק, וכן תקופת אחריות המחייבת את המוכר.

  **כאן המקום לציין כי לליקויים יסודיים אין התיישנות.

  יש לזכור כי הדירה הנרכשת תעמוד יום אחד למכירה וה"קונה" הנוכחי יהיה ה"מוכר" בעתיד. המוכר העתידי לא יוכל להתכסות בהקשר לליקויים בדירה בתירוץ "כך קניתי". כל החובות המשפטיות לגבי הדירה יחולו עליו כמוכר. וזוהי סיבה נוספת להצטייד בעוד מועד בדו"ח תקינות הדירה .

  תביעה משפטית

  במקרים שהקבלן, המוכר או היזם מסרבים להכיר באחריותם לליקויי הבנייה עוברת הדרישה לתיקונים ו/או פיצויי כספי לפסים של תביעה משפטית. במקרה של תביעה משפטית משמשת חוות הדעת המקצועית לביסוס התביעה המשפטית.

  אנכי, מהנדס דוד דב, משמש לא אחת כמומחה מטעם בית המשפט כדי לחוות את דעתי המקצועית, בתביעות בעניין ליקויי בנייה ודרישות להתאמת הדירה על תי התקן והתקנות.

  למידע נוסף ולהצעת מחיר, צרו קשר או חייגו:
  צור קשר חברת דובי מהנדסים

  Call Now Button